Fazy księżyca

Willkommen !

Ich begrüsse Sie herzlich und lade zum Ansehen der Webseite ein, die unserem Jagdverein "Darz Bór" mit Sitz in Przemków gewidmet ist. Hier finden Sie viele Informationen, die unseren Tätigkeitsbereich betreffen, interessante Bilder von den Jagden und Informationen über unsere Geschichte. 

Das Jagdgebiet in Przemków hat einen typischen Tieflandcharakter, es gibt jedoch Moräneanhöhen. Hier domienieren vor allem Kiefer 82% und Birke 13%. Im Jahre 1993 entstand hier ökologische Nutzfläche "Przemkowskie Bagna", es gibt hier Birkhähne, Seeadlerneste, man kann auch röhrende Hirsche in der Brunft bewundern.

Unser Jagdrverein pachtet zwei Jagdreviere: das Revier Nr. 54 in der Woiwodschaft Niederschlesien, in dem es folgende Wildarten gibt: Hirsch, Wildschwein, Reh und Fuchs. Dieses Gebiet pachten wir von der Regionalen Direktion der Staatsforste in Breslau. Das Revier befindet sich am Rande von den Niederschlesischen Wäldern, hier gibt es überwiegend Nadelwälder mit vielen ganz jungen Nadelwäldern.

Das Revier Nr. 203 in der Woiwodschaft Lubuskie ist ein Feld - Waldrevier. Hier treten vor allem Wildschweine, Rehe und Füchse auf. Zuvor gab es Hasen und Rebhühner, heute kann man auch Gänse in der Nähe eines Wasservögelreservates, das eine Fläche von 1000 ha umfasst, treffen.

Die beiden Reviere wurden mit zahlreichen Fütterungen, Salzlecksteinen, Wildäckern und Saubrüchen gut erschlossen.

Unser Jagdverein baut auch Pflanze, Getreide, Kartoffeln und Mais an. In den letzen zehn Jahren wurden 100 Jagdkanzeln gebaut. Die Gesamtfläche mit zwei Revieren, die der Jagdverein pachtet, beträgt 7954 ha. Wir gewinnen vor allem Wildschweine, Hirsche, Füchse, Rehe und Gänse.

Jedes Jahr wird das Wild in unseren Jagdrevieren gefüttert, indem wir das trockene Futter (ca. 23 Tonnen), saftiges Futter (ca. 50 Tonnen), Kraftfutter (ca. 10 Tonnen) und Salz (ca. 1 Tonne) auslegen.

Unser Jagdverein organisiert sowohl Einzeljagden auf Böcke als auch Drückjagden auf Hochwild.  

 

I greet warmly and invite to our hunting club to have a look at ous side. You will find here a row of activities as well as: interesting pictures from huntings, related pieces of information of history of the forest inspectorate.

Przemków - typically lawland varied character has strands of morena hills. Pine predaminates in it - 82% of forest and birch 13%. In 1993 " Swamps of Przemków " was found for ecological use, amang its fauna there are black grause, White Engles are nisting as well as charming rutting graunds of deer.

The club rents two hunting circuits nearby, Circuit no 22 in Pravince Dolnośląsk, where the main species are: deer, wild boar, rae deer and fox. This forest is a leased circuit by Regional Managements of National Forests in Wrocław.

The circuit is situated on the line of Dolnośląsk Barons it is a compact complex of forests on the verge of mostly coniferous with large quantity of young trees. Circuit number 115 in Lubuski Pravince is a field - forest circuit, where wild boar, rae deer and fox can be found.

Lang aga there were hare and partridge, hawever at present aften geese can be met, because there is Reserve of Water Fawl on the area of about 1000 h. Bath circuits became good developed, they've gat hunting fields, feeding stalla ect. The club organizes tillages of potatoes , maize as well as meadow tillages. In last decade 40 pulpits were built.The club's economy is bases on two rented hunting circuits of total area of 7954 hectare, it's the basis of gaining wild pigs, stags, foxes, roe deer , geese. On the average 23 tones of voluminating dry food, 50 tone juicy, and 10 tone pithy and salts are given annually.

The club organizes also hunting for foreign hunters: these are individual buck hunting as well as collective hunting for big animal.

 

Koło łowieckie zostało założone uchwalą Walnego Zgromadzenia członków założycieli, jako koło przy Zakładach Metalurgicznych w Przemkowie w 1961 roku.

Przez wiele lat członkami koła byli głównie pracownicy największego w Przemkowie zakładu przemysłowego. Stopniowo skład koła zmieniał się, coraz częściej przyjmowano członków spoza grona pracowników zakładu. Po roku 1990 kiedy zakład znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej związki koła z zakładem uległy przerwaniu. Nieliczni członkowie koła jeszcze pracowali w zakładach, lecz do końca roku przyjęto wielu myśliwych spoza terenu Przemkowa. W związku z nową sytuacją postanowiono w roku 1993 zmienić nazwę koła na „ DARZ BÓR ” Przemków.

W okresie ponad 55 letniej działalności koło zanotowało wiele sukcesów. Do najważniejszych wymienić należy zbudowanie dwóch miejsc spotkań myśliwskich w obwodzie nr 54 oraz magazynu paśnika wraz z miejscem do spotkań myśliwskich w obwodzie nr 203.

Zakupiono i przystosowano dwie przyczepy do przewożenia myśliwych na polowaniach zbiorowych. Na podkreślenie zasługuje fakt zorganizowania jubileuszu obchodów 45 lecia koła w roku 2006 na którym to koło zostało odznaczone odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Legnickiego nadaną przez ORŁ w Legnicy.

Taką samą odznakę otrzymał Prezes koła Wojciech Krzyżanowski pełniący funkcję prezesa nieprzerwanie przez całą dekadę lat 2000 -2010.

Założono kronikę koła oraz stronę internetową, urządzono salę do spotkań myśliwskich w szkole nr 2 w Przemkowie, z którą koło stale owocnie współpracuje.

Koło corocznie zagospodarowuje 10 ha poletek łowieckich. Zakupiono na potrzeby koła psy rodowodowe do polowań na dziki. Z okazji 50-lecia działalności koła Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę o ufundowaniu sztandaru koła.

 

          

Version:

 

 

 

Odwiedziło nas:

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.