Koło łowieckie zostało założone uchwalą Walnego Zgromadzenia członków założycieli, jako koło przy Zakładach Metalurgicznych w Przemkowie w 1961 roku.

Przez wiele lat członkami koła byli głównie pracownicy największego w Przemkowie zakładu przemysłowego. Stopniowo skład koła zmieniał się, coraz częściej przyjmowano członków spoza grona pracowników zakładu. Po roku 1990 kiedy zakład znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej związki koła z zakładem uległy przerwaniu. Nieliczni członkowie koła jeszcze pracowali w zakładach, lecz do końca roku przyjęto wielu myśliwych spoza terenu Przemkowa. W związku z nową sytuacją postanowiono w roku 1993 zmienić nazwę koła na „ DARZ BÓR ” Przemków.

W okresie ponad 55 letniej działalności koło zanotowało wiele sukcesów. Do najważniejszych wymienić należy zbudowanie dwóch miejsc spotkań myśliwskich w obwodzie nr 54 oraz magazynu paśnika wraz z miejscem do spotkań myśliwskich w obwodzie nr 203.

Zakupiono i przystosowano dwie przyczepy do przewożenia myśliwych na polowaniach zbiorowych. Na podkreślenie zasługuje fakt zorganizowania jubileuszu obchodów 45 lecia koła w roku 2006 na którym to koło zostało odznaczone odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Legnickiego nadaną przez ORŁ w Legnicy.

Taką samą odznakę otrzymał Prezes koła Wojciech Krzyżanowski pełniący funkcję prezesa nieprzerwanie przez całą dekadę lat 2000 -2010.

Założono kronikę koła oraz stronę internetową, urządzono salę do spotkań myśliwskich w szkole nr 2 w Przemkowie, z którą koło stale owocnie współpracuje.

Koło corocznie zagospodarowuje 10 ha poletek łowieckich. Zakupiono na potrzeby koła psy rodowodowe do polowań na dziki. Z okazji 50-lecia działalności koła Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę o ufundowaniu sztandaru koła.

 

          

Version:

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.