Charakterystyka obwodów łowieckich.

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie, Obwód nr 54 w woj. Dolnośląskim, w, którym głównymi gatunkami zwierzyny są: jeleń, dzik, sarna i lis. Jest to obwód leśny wydzierżawiany przez Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Obwód położony jest na skraju Borów Dolnośląskich w zwartym kompleksie lasów przeważnie iglastych z dużą ilością młodników.

Ma charakter typowo nizinny urozmaicony pasmami wzniesień morenowych. Dominuje w nim sosna - 82% powierzchni leśnej i brzoza 13%. W 1993 roku powstał tu użytek ekologiczny - "Przemkowskie Bagna", wśród fauny znajduje się stanowisko cietrzewia, gniazduje również orzeł bielik oraz odbywają się urocze rykowiska jeleni.

Obwód nr 203 w woj. Lubuskim jest obwodem polno-leśnym, gdzie głownie występuje dzik, sarna i lis. dawniej zając i kuropatwa, natomiast obecnie często zapadają gęsi gdyż nieopodal znajduje się Rezerwat Ptactwa Wodnego o powierzchni 1000 h.

Oba obwody zostały dobrze zagospodarowane, posiadają poletka łowieckie, buchtowiska, paśniki i lizawki. Koło prowadzi również uprawy zbożowe, ziemniaków, kukurydzy oraz uprawy łąkowe. W ostatnim dziesięcioleciu wybudowano 100 ambon.  

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.